Carian

Selasa, 13 November 2012

LAPORAN

Teknik Menjawab Soalan

  1. Melapor bermaksud memberitahu sesuatu hal atau kegiatan yang telah berlaku atau berlaku kepada orang ramai atau pihak yang berkenaan.
  2. Sesuatu laporan haruslah mengandungi maklumat dan perkara dan digaris di bawah tajuk.
  3. Format sesebuah laporan ialah:
  • TAJUK LAPORAN: Pengenalan, perkara-perkara penting, dan penutup kepada laporan.
  • ISI KANDUNGAN LAPORAN: Ditulis di sebelah kiri laporan selepas perenggan yang terakhir. Huruf pertama pada kata pertama berhuruf besar dan tanda koma dibubuh selepas pengakuan tersebut. Contoh: "Laporan disediakan oleh," atau "Yang melapor".
  • TARIKH LAPORAN: Di sebelah kanan bertentangan dengan "Pengakuan pelapor".
  • NAMA PELAPOR: Ditulis sepenuhnya dengan huruf besar dalam kurungan selepas tandatangan.
  • JAWATAN PELAPOR: Ditulis di bawah "Nama Pelapor" dengan nama persatuan/kelab diikuti dengan lamat sekolah/persatuan.
  • Karangan jenis ini keluar dalam *PMR 2009*.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan